Zarząd firmy

Zarząd firmy

Prezes
Adam Pisarczyk

Prokurent
Andrzej Kuśmider
akusmider@kraksped.pl