Intrastat

Intrastat to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Polega na przekazywaniu przez podmioty gospodarcze informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów do lub z innych krajów UE. W Polsce obowiązuje od 1 maja 2004 r.

Osobami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń Intrastat są podmioty dokonujące obrotów towarowych z innymi krajami członkowskimi, u których wartość tego obrotu przekroczyła tzw. statystyczny próg podstawowy w wywozie lub w przywozie, który obecnie wynosi 1 500 000 PLN. Wymagane dane muszą być składane co miesiąc na specjalnych formularzach, określonych w przepisach. Zgłoszeń takich mogą dokonywać firmy we własnym imieniu lub ich upoważnieni przedstawiciele.

KRAK SPED LTD oferuje kompleksową obsługę systemu Intrastat, tj. wypełnianie deklaracji i ich składanie w imieniu klientów do Urzędu Celnego.
Deklaracje wypełniane są w oparciu o dokumenty (kopie faktur, specyfikacji), które można do nas przesłać fax-em, e-mailem, kurierem, za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście. Dzięki dobrej znajomości przepisów i doświadczeniu w tej dziedzinie obsługa systemu Intrastat przebiega sprawnie i terminowo.

KRAK SPED LTD:

  • od początku roku 2003 uważnie śledził przepisy wprowadzane w tym zakresie,
  • jeszcze przed wejściem Polski do UE brał udział w pilotażu systemu prowadzonym przez GUS i Ministerstwo Finansów,
  • od 1 maja 2004 prowadzi regularną obsługę systemu Intrastat dla firm z różnych branż.

W celu ustalenia szczegółów współpracy prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

Im więcej dostaw, tym niższe stawki za usługę!