Nowe usługi

Nowe usługi

Posiadamy pozwolenie na otwieranie procedury tranzytu z wykorzystaniem karnetów TIR w procedurze uproszczonej.
Karnety TIR możemy otwierać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez względu na czas pracy urzędu celnego.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na stosowanie procedur uproszczonych mamy możliwość dokonywania odpraw celnych importowych z wykorzystaniem art.33a ustawy o VAT – brak konieczności uiszczania podatku VAT przy imporcie towaru.