Procedury uproszczone

Procedury uproszczone

Realizowane przez nas procedury uproszczone pozwalają na:

1. Znaczne przyspieszenie odpraw celnych, gdyż:

  • dokumenty do odprawy są przygotowywane jeszcze przed przyjazdem towaru (pod warunkiem awizowania odprawy),
  • Urząd Celny jest prawnie zobligowany do wydania decyzji o odprawie w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

2. Dokonywanie odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego,
przez cała dobę 7 dni w tygodniu (możliwe po indywidualnych uzgodnieniach)

3. Zmniejszenie kosztów m.in.: dostarczenia towarów do urzędu celnego, postoju samochodów, towar dostarczany jest do miejsca uznanego i tam oczekuje na załatwienie formalności,

4. Odroczenia płatności należności celnych

5. Możliwość rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy towary zostaną objęte procedurą uproszczoną, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów

Możliwości realizacji
Realizujemy odprawy celne z zastosowaniem procedur uproszczonych w następujących przypadkach:

  • dopuszczenie do obrotu (przywóz) towaru,
  • wywóz towaru.
  • czasowy wywóz
  • tranzyt

Warunki realizacji procedur uproszczonych:

  • realizowane są one na podstawie pozwolenia należącego do Agencji Celnej KRAK SPED LTD, przez co klient nie musi posiadać własnego pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych,
  • reprezentacja w procedurach uproszczonych odbywa się na podstawie upoważnienia do reprezentacji przed Urzędem Celnym,
  • w przypadku odpraw importowych w procedurze uproszczonej konieczne jest zawarcie pisemnej umowy dotyczącej tej usługi.
  • odprawy celne w dni wolne oraz po godzinach pracy urzędu celnego realizowane są po wcześniejszym ustaleniu szczegółów