Pełna obsługa celna

Pełna obsługa celna

Agencja Celna KRAK SPED z 24 letnim doświadczeniem oferuje kompleksową obsługę celną na najwyższym poziomie, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych.

Reprezentacja przed organami celnymi

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji, czyli występowania w imieniu oraz na rzecz osób i podmiotów gospodarczych przed organami celnymi, co obejmuje przede wszystkim:

  • przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów,
  • dokonywanie zgłoszeń celnych,
  • uiszczanie należności celnych,
  • wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
  • odbieranie dokumentów,
  • występowanie w imieniu oraz na rzecz klienta we wszelkich postępowaniach prowadzonych przed organami celnymi, jak: staranie się o uzyskanie pozwoleń, postępowania odwoławcze, itd.

Przygotowanie pełnej dokumentacji do odpraw celnych

Podejmujemy się sporządzania kompletnej dokumentacji do odpraw celnych we wszystkich procedurach i przeznaczeniach celnych przewidzianych przez Kodeks Celny. Usługa może obejmować samo przygotowanie niezbędnych dokumentów, jak i czynności związane ze złożeniem tych dokumentów przed organami celnymi.

Doradztwo w sprawach celnych

Chcąc podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem, oferujemy fachowe porady związane z bieżącymi odprawami, pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, szkolenie pracowników w zakresie przepisów celnych i przygotowywania dokumentacji, jak również wszelkie zagadnienia związane ze sprawami dotyczącymi obrotu towarowego z zagranicą. Dla stałych klientów większość usług z tego zakresu świadczona jest nieodpłatnie.
Ponieważ zakres i warunki usług doradczych muszą być ustalane indywidulanie, zainteresowane firmy prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

Zabezpieczanie należności celnych

Agencja Celna KRAK SPED udziela własnego zabezpieczenia należności celnych w procedurach dopuszczenia do obrotu i tranzytu (T-1, T-2). W sprawie szczegółowych warunków korzystania z zabezpieczenia prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

Prowadzenie rozliczeń z realizacji procedur gospodarczych

Prowadzimy szczegółowe rozliczenia i zestawienia wymagane przez organy celne, np. w związku z realizacją procedur gospodarczych. Usługa może być świadczona jako element kompleksowej obsługi celnej lub też niezależnie.