Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna (WPR) to system wypłat refundacji dla niektórych towarów rolno-spożywczych, które są w obrocie między krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a krajami trzecimi. W Polsce obsługą płatniczą, wydawaniem pozwoleń i rozpatrywaniem wniosków o refundację zajmuje się Agencja Rynku Rolnego.

Uzyskanie refundacji z UE wymaga zastosowania specjalnych procedur oraz wypełnienia dodatkowych dokumentów, takich jak wniosek WPR1 czy karta T5.

KRAK SPED LTD posiada duże doświadczenie w realizacji mechanizmów związanych z uzyskaniem refundacji wywozowych dla towarów rolno-spożywczych w ramach WPR.

Oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę firm w tym zakresie.
W tym celu prosimy o kontakt z jednym z oddziałów naszej agencji celnej: