Aktualności

Dołączyliśmy do grona Upoważnionych Przedsiębiorców!

Agencja Celna KRAK SPED LTD dołączyła do grona Upoważnionych Przedsiębiorców!

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) zakłada podniesienie bezpieczeństwa wymiany handlowej z partnerami spoza Unii Europejskiej. Jest to możliwe dzięki ściślejszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i administracją celną, która pozwala na uprzywilejowane traktowanie sprawdzonych przedsiębiorców przez organy celne, w zamian za przejęcie części obowiązków dotyczących czynności celnych. Certyfikat AEO z rąk Dyrektora Izby Celnej Krakowie Pana Andrzeja Nowaka odebrał prokurent Pan Andrzej Kuśmider.

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

« wróć